W dniach 13 i 14 lutego br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej obradował XIII Zjazd Sprawozdawczy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Tegoroczny Zjazd przypadł w 72. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

13 lutego br. zabranych powitał Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr. hab. Leszek Żukowski, a Krzysztof Sikora Radca Generalny przy Ministrze Obrony Narodowej odczytał list Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka do uczestników Zjazdu.

Następnie Pani Minister Bożena Żelazowska z-ca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczyła Medalem „Pro Patria”, osoby współpracujące z naszym Związkiem, a Prezes ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski Pamiątkowym Odznaczeniem „Za Zasługi dla ŚZŻAK” uhonorował kierownictwo Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zebrani mogli również wysłuchać referatu okolicznościowego prof. dr hab. Wiesława J. Wysockiego na temat „ Rocznic AK-owskich na tle polskiego czynu niepodległościowego” oraz obejrzeć najnowszy film Fundacji Filmowej Armii Krajowej pt. „Powstanie i medycyna – chcieliśmy żyć”.

Następnie w przeddzień 72. rocznicy przemianowania ZWZ na AK wszyscy zebrani pojechali autokarami wspólnie złożyć kwiaty pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowe oraz na Mszę Świętą do Katedry Polowej WP.

Okolicznościową Mszę Świętą w Katedrze Polowej poprzedził koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Mszę Świętą koncelebrowali ks. płk January Wątroba oraz ks. komandor Janusz Bąk, z udziałem chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W drugim dniu Zjazdu 14 lutego br., zgodnie ze Statutem, w Zjeździe uczestniczyło 94 członków Związku tj. delegatów poszczególnych Okręgów wybranych na okres kadencji 2012-2015, członków władz centralnych oraz członków Zarządu Głównego.

Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatni rok kadencji.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą naszego Związku m.in. Zjazd dał wyraz pamięci o śp. płk Ryszardzie Kuklińskim, który zasłużył się narodowi, a tym samym zasłużył na naszą wdzięczność, cześć i pamięć.

Zjazd podjął również uchwałę - stanowisko ŚZŻAK w sprawie Konwencji Rady Europy dotyczącej zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Na zakończenie Tadeusz Filipkowski członek Prezydium ZG, Przewodniczący Fundacji Filmowej Armii Krajowej zaapelował do Koleżanek i Kolegów, żeby w trybie pilnym wytypowali po kilka osób z Okręgów, które posiadają szczególne zasługi w walkach AK, na danym terenie, do nakręcenia tzw. wideonotacji, ponieważ chcemy, aby ślad o naszej działalności pozostał.

Natomiast członek Prezydium ZG Marek Cieciura zdał relację z przygotowań do zorganizowania Ogólnopolskiego Konkursu „Historia Armii Krajowej” i zaapelował o włączenie się do przeprowadzenia tego konkursu. Zaprezentował również zebranym broszurę specjalnie wydaną na tą okazję pt. „Hasła i objaśnienia do krzyżówek”. Zjazd jednogłośnie podjął uchwałę i nazwaniu Konkursu imieniem gen. Stefana Roweckiego "Grota".

Obrady Zjazdu przebiegały w rzeczowej i spokojnej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej.

/S.K/

fot. Alina Nowacka