W dniu 15 maja 2014 r. Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz odebrał nominację na stopień podpułkownika w stanie spoczynku.

Awans został nadany Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 818/KADR z dnia 23 kwietnia 2014 r.

List gratulacyjny Dyrektora Departamentu Kadr MON

/S.K/