W dniach 15 i 16 maja br. odbyło się w Rzeszowie spotkanie Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego z Prezesem ZG – prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim – oraz Skarbnikiem ZG – Maciejem Jarosińskim. Zaproszeni goście odwiedzili biuro Zarządu Okręgu w siedzibie PGE Obrót SA oraz spotkali się z Prezesem Zarządu Okręgu – kpt. Aleksandrem Szymańskim, w czasie którego przedyskutowali sprawy dotyczące bieżącej działalności Okręgu oraz pokrótce zapoznali się z blisko dwudziestopięcioletnią historią ŚZŻAK na Podkarpaciu.

W czasie drugiego dnia wizyty przedstawiciele ZG ŚZŻAK spotkali się z Członkami Prezydium Zarządu Okręgu oraz zaproszonymi gości – zasłużonymi działaczami Okręgu, którzy zostali uhonorowani przez prof. Leszka Żukowskiego Odznaczeniami Pamiątkowymi „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

- por. Stefania Obara, ps. „Stefa” – żołnierz AK, sanitariuszka w szpitalu w Hermanowej obok Tyczyna, uczestniczka akcji „Burza” i walki o Tyczyn, Prezes Zarządu Koła ŚZŻAK w Tyczynie i autorka wierszy i publikacji książkowych na temat obyczajów i tradycji czasów międzywojnia;

- mjr Mieczysław Skotnicki, ps. „Głóg” – ur. 1920 r., adiutant komendanta Placówki Tyczyn „Topola”, uczestnika akcji „Burza” i bitwy o Tyczyn, działacz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” , więzień polityczny okresu stalinowskiego, założyciel i Prezes honorowy ŚZŻAK w Tyczynie, wieloletni Członek Zarządu Okręgu Podkarpackiego i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego;

- kpt. Franciszek Sagan, ps. „Grabik” – ur. 1921 r., żołnierz oddziału dywersyjno-sabotażowego Obwodu Rzeszów AK, założyciel i długoletni Prezes Zarządu Koła nr 2 w Rzeszowie, autor licznych publikacji na temat historii Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie;

- kpt. Władysław Nycz, ps. „Sokół”, „Ewa” – ur. 1922 r., harcerz Szarych Szeregów, żołnierz oddziału dywersyjno-sabotażowego „Rakieta” Placówki Strzyżów AK, działacz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więzień polityczny okresu stalinowskiego, wieloletni skarbnik Zarządu Okręgu i Koła nr 1 ŚZŻAK w Rzeszowie;

- por. Julian Pawełek, ps. „Struga” – żołnierz Obwodu Przeworskiego AK, więzień polityczny, Członek Koła nr 1 ŚZŻAK w Rzeszowie oraz inspektor do spraw kontaktów z Kołami.

Uczestnicy spotkania omówili wiele spraw istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Związku, w szczególności kwestię: działalności finansowej Okręgu, zbierania składek członkowskich, sprawy dotyczące rozwiązywania Kół lub ich łączenia, sprawę nowej ustawy o Korpusie Weteranów, a zwłaszcza zapisów dotyczących opieki medycznej nad kombatantami.

W nawiązaniu do zbliżającego się Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Zarządzie Okręgu przyjęto, że należy wprowadzić do składu nowego zarządu przedstawicieli młodszego pokolenia, osoby chcące rzetelnie i solidnie pracować dla dobra Związku oraz przekazu etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Prezes ZG prof. Leszek Żukowski odwiedził także archiwum zawierające pełną ewidencję Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Okręgu, prowadzone od 25 lat przez por. Eligiusza Janczyka, który z zadowoleniem i wielką satysfakcją przyjął pochwałę od Prezesa Leszka Żukowskiego, stwierdzającą wyjątkową rzetelność i staranność w funkcjonowaniu archiwum ZO.

Odnosząc się do programu, dotyczącego stworzenia internetowej bazy danych wszystkich Członków ŚZŻAK, przyjęto, że Zarząd Okręgu będzie sukcesywnie wprowadzał dane personalne żołnierzy Podokręgu Rzeszów AK na podstawie posiadanej ewidencji i dostępnych materiałów źródłowych.

Pierwsze w historii działalności Okręgu, a zatem długo wyczekiwane spotkanie z Prezesem ZG – prof. Leszkiem Żukowskim – oraz Skarbnikiem ZG – Maciejem Jarosińskim – upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze, przynosząc wiele pozytywnych rozwiązań, które na pewno przyczynią się do wzmocnienia i poprawy działalności Zarządu Okręgu. Warto przy tym było wsłuchać się w bezcenne wspomnienia Pana Profesora, a i ze wzajemnością poznać Koleżanki i Kolegów z Okręgu Podkarpackiego, którzy jako żołnierze AK tworzyli konspiracyjną historię tego terenu.

                                                                                                 Agnieszka Iwaszek - Okręg Podkarpacki ŚZŻAK

/S.K/