8 czerwca 2014 r.  po Mszy Świętej za  Ojczyznę w Katedrze na Wawelu, w której uczestniczyli między innymi uczestnicy 29.  Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK , reprezentanci  Zjazdu spotkali się z młodzieżą szkół krakowskich.  Spotkanie miało miejsce obok  Kamienia  Węgielnego Pomnika AK zlokalizowanego u stóp Wawelu.


          W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników i jednocześnie prezes Okręgu Szczecin ŚZŻ AK Stanisława Kociełowicz oraz Wiesław Piątek z Wilna. Oboje przedstawili młodzieży swoje przeżycia związane z represjami ze strony wkraczającego na Ziemię Wileńską okupanta sowieckiego. Aleksander Smaga, autor skierowanego do realizacji projektu Pomnika, przedstawił natomiast główne założenia projektu.


Młodzież krakowską wraz ze Sztandarami szkolnymi reprezentował  Zespół Szkół Mechanicznych   im. gen. Augusta Fieldorfa z nauczycielką Agatą Legler oraz  ZS Zawodowych im. Kard. Adama Sapiehy z Barbarą Gawin i Wojciechem Zgudem.


Warto wspomnieć, że w niszy Kamienia Węgielnego Pomnika AK złożone zostały Ziemie również z Kresów: z Brzeżan, Huty Starej k. Kostopola, Kolonii Wileńskiej, z Sukurcz k. Lidy, Twierdzy Brzeskiej i Wołczyńskiej Góry.


Zwieńczeniem spotkania było złożenie na płycie Kamienia Węgielnego przez przedstawicieli Światowego Żołnierzy AK wraz z Panem Wiesławem Piątkiem kwiatów.


Współorganizatorem uroczystości był Zarząd Okręgu Małopolska ŚZŻ AK, a spotkanie prowadził Piotr W. Kurek Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG ŚZŻ AK.


Trzeba podkreślić, ze Okręg Małopolska poprzez szeroką współpracę ze szkołami w sposób  wzorcowy  realizuje program „Kontynuacja” uchwalony na XI Zjeździe Krajowym.  Warto też wspomnieć, że  na terenie Województwa Małopolskiego działa blisko dwadzieścia szkolnych Klubów im. Armii Krajowej prowadzonych przez nauczycieli członków ŚZŻ AK bez uprawnień kombatanckich, a współpraca z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim układa się bardzo dobrze.

 

                                                                                                                      Piotr W. Kurek

/S.K/

                                                  fot. Piotr W. Kurek

                             fot. Barbara Gawin

                                fot. Barbara Gawin

                              fot. Barbara Gawin