11 lipca br. w siedzibie Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, pod patronatem Komendanta Rektora AON i z udziałem współorganizatora, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rozpoczęły się obrady XXXV Zjazdu Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej i Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK.


Podczas obrad Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pani Bożena Żelazowska wręczyła Medal „Pro Patria” Panu Kazimierzowi Mojakowi. Natomiast członek Prezydium ZG ŚZŻAK Pan Marek Cieciura wręczył Odznakę Pamiątkową „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-44” licznie obecnym żołnierzom 27 WDPAK, konspiratorom AK i członkom samoobrony na Wołyniu.


Pułkownik Dariusz Faszcza wygłosił okolicznościowy wykład na temat „Konspiracji AK na Wołyniu w latach 1939-44”.


Następnie odbyła się część robocza Zjazdu, podczas której Prezes Okręgu Wołyń ŚZŻAK Anna Lewak przedłożyła sprawozdanie z rocznej działalności Okręgu, a Prezesi Środowisk wchodzących w skład Okręgu wygłosili swoje sprawozdania.


12 lipca na Skwerze Wołyńskim odbył się uroczystości z okazji 71. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej oraz 70. rocznicy rozpoczęcia drugiej fali zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach zamieszkałych na obszarze dawnej Małopolski Wschodniej.

Uroczystość otworzył żołnierz 27 WDPAK Tadeusz Socha ps. „Dąb”.

        W uroczystości uczestniczyli m.in.: Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych min. Jan Stanisław Ciechanowski, Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Andrzej Siedlecki, Burmistrz Żoliborza Krzysztof Bugla, przedstawiciele MON oraz środowisk kresowych i krewni ofiar zbrodni UPA. Zarząd Główny ŚZŻAK reprezentował Sekretarz Łucjan Sokołowski.

Po przemówieniu Pani Anny Lewak Prezesa Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK głos zabrał Pan Minister Jan Stanisław Ciechanowski i odznaczył kilku żołnierzy 27 WDP AK Odznaką Pamiątkową Okręgu Wołyńskiego „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944”.

Wspólne odmówienie modlitwy zainicjował kapelan 27 WDPAK ks. płk Andrzej Jakubiak.


W obecności pocztów sztandarowych i zaproszonych gości odbył się uroczysty Apel Pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, prowadzony przez oficerów Garnizonu Warszawskiego. Po Apelu Poległych i salwie honorowej odbyła się uroczystość złożenia wieńców na płycie upamiętniającej polskie ofiary nacjonalizmu ukraińskiego.


O oprawę muzyczną uroczystości zadbał 30 osobowy zespół chóralny Państwa Golinowskich z Wrocławia.

Wieczorem 12 lipca w Kinie Kultura odbyła się część artystyczna, Zjazdu podczas której zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Nadbużańskiej Straży Granicznej z Hrubieszowa oraz występu uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Dubienki nad Bugiem. Następnie zaprezentowano pokaz premierowy filmu „Legenda 27 WDP AK” w reż. Marii Wiśnickiej i Andrzeja Wyrozębskiego. W kuluarach kina Kultura zaprezentowana została wystawa „Burza zaczęła się na Wołyniu” z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Uroczystości XXXV Zjazdu zakończyła Msza Święta koncelebrowana w dniu 13 lipca br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, podczas której homilię wygłosił ks. płk Andrzej Jakubiak, kapelan 27 WDP AK.

S.K/A.L

                              fot. Maria Wiśnicka

                              fot. Maria Wiśnicka

                              fot. Maria Wiśnicka

                              fot. Maria Wiśnicka

                             fot. Adam Serafin

                                                         fot. Adam Serafin

                              fot. Adam Serafin

                                fot. Adam Serafin

                          

                                    fot. Maria Wiśnicka

                                        fot. Maria Wiśnicka

                              fot. Maria Wiśnicka

                                       fot. Maria Wiśnicka

                                        fot. Maria Wiśnicka

                                        fot. Maria Wiśnicka