W roku bieżącym zbiegają się okrągłe rocznice wielu bardzo ważnych wydarzeń historycznych w naszym Kraju: 100. rocznica wybuchu I Wojny Światowej, 75. wybuchu II Wojny Światowej, 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 70 rocznica Akcji Burza oraz Powstania Warszawskiego.

     W regionie gminy Łuków obchodzi się również 70. rocznicę powstania Obozu Szkoleniowego Armii Krajowej w Jacie oraz rocznicę bitwy pod Gręzówką. Dla uczczenia tych rocznic, Urząd Gminy Łuków we współpracy z Gminnym Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Nadleśnictwem Łuków zorganizował w dniu 22 czerwca regionalną uroczystość o charakterze historyczno patriotycznym.

      Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę oraz poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy podczas I i II -ej Wojny Światowej także żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych jak i ofiar pacyfikacji wsi Gręzówka i Jagodne.

     Część uroczystości odbyła się w rezerwacie leśnym pod pomnikiem żołnierzy AK, nieopodal miejsca gdzie w czasie okupacji niemieckiej znajdowały się obozy szkoleniowe Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.  

       Historię tamtych lat przypomniał w swoim wystąpieniu Sekretarz Koła Ryszard Grafik, mówiąc, że w uroczysku Jata w niedostępnych z powodu bagien i gęstego lasu, żołnierze Armii Krajowej założyli obóz partyzancki w którym szkoleni byli żołnierze do końca lipca 1944 r. Oddano hołd organizatorom i dowódcom tego obozu Komendantowi por. Piotrowi Niewińskiemu oraz zastępcom ppr. Władysławowi Komali (ps. Dysk) oraz ppr. Józefowi Piątkowskiemu (ps. Nosowicz ).

       Do utrwalenia pamięci o historii tamtych lat nawiązał w swoim wystąpieniu Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mieczysław Szostek, mówiąc, że Związek nasz i wszyscy żołnierze, którym dane było przeżyć tamte dramatyczne lata przejęli w testamencie obowiązek zachowania w pamięci historię tamtych lat i przekazania jej następnym pokoleniom. Bohaterska śmierć wielu żołnierzy podczas II Wojny Światowej i okupacji niemieckiej w tym także 20 Żołnierzy Armii Krajowej w bitwie pod Gręzówką nie może ulec zapomnieniu. Za utrwalenie pamięci tamtych dni złożył podziękowanie Organizatorom i Uczestnikom zwłaszcza przedstawicielom Samorządu Terytorialnego, Straży Pożarnej. Leśnikom, Nauczycielom, młodzieży szkolnej, harcerzom, organizacjom Kombatanckim, kołu Gospodyń Wiejskich, Zespołowi Ludowemu  "Jagódki„ oraz sponsorom. Podziękował również Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych z Dęblina za obecność i uświetnienie tej uroczystości wojskowymi akcentami - apelem poległych i salwą honorową.  


                              fot. Paweł Przeździak

                              fot. Paweł Przeździak

                                 fot. Paweł Przeździak

                              fot. Paweł Przeździak