W dniu 25 lipca br. na zaproszenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ambasady Republiki Francuskiej, przedstawiciele Władz Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli w uroczystości z okazji 75. rocznicy przekazania przez polski Sztab Główny sojusznikom brytyjskiemu i francuskiemu tajemnicy łamania szyfrów Enigmy.

W programie uroczystości rocznicowej znalazła się uroczysta zmiana warty i złożenie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz wystąpienia okolicznościowe.

W uroczystości z ramienia naszego Związku uczestniczyli: Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, Sekretarz ZG Łucjan Sokołowski oraz Przewodniczący GKR Maciej Krokos.

/S.K/