Z udziałem członków Światowego Związku Żołnierzy AK, w 100-lecie Legionowego Czynu Niepodległościowego odbył się 49. (34. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Marsz wyruszył 6 sierpnia z historycznych krakowskich Oleandrów i przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Książ Wielki, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Bolechowice dotarł do Kielc. Zwieńczeniem Marszu było odsłonięcie w Kielcach Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 12 sierpnia 2014 roku, w 100. rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc.

     Pamięć o bohaterach Armii Krajowej była obecna w czasie trwania Marszu. Zapalane były znicze i składano wiązanki pod Pomnikami AK w Wodzisławiu, Jędrzejowie i Szewcach, a sztandary ŚZŻ AK z Wodzisławia Jędrzejowa i Kielc witały uczestników Marszu.

      Warto też wspomnieć, że Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻ AK Ryszard Brodowski oraz członek Prezydium ZG Piotr Kurek wyróżnieni zostali przez Oddział Małopolski Związku Piłsudczyków Pamiątkowym Krzyżem 100-lecia Wymarszu I Kompanii Kadrowej.

                                                                                                                                                           Piotr W. Kurek

/S.K/

                             fot. P.K

                                                   fot. P.K

                            fot. Paweł Zapart/ UG Wodzisław

                                      fot. Paweł Zapart/UG Wodzisław