W dniu 7 września na terenie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie odbyły się oficjalne uroczystości rocznicowe Obozu Przejściowego Dulag 121.

Uroczystość rozpoczęła się „Marszem Pamięci”, który obrazował przybycie do pruszkowskiego obozu, transportu warszawiaków wypędzonych ze swojego miasta. Podczas tej inscenizacji wspominano nazwiska osób, które przeszły przez ten obóz. Tak jak 70 lat temu „Marsz Pamięci” wszedł od dawnego przejazdu kolejowego przy ul. 3 Maja przez dawną Bramę Główną do hali numer 5 pod Pomnik „Tędy przeszła Warszawa”.

Po wzruszającej rekonstrukcji, w intencji byłych więźniów Dulag 121, odbyła się Msza Święta celebrowana przez Metropolitę Warszawskiego ks. kard. Kazimierza Nycza.

Następnie po oficjalnych wystąpieniach odczytano Apel Poległych, zapalono imienne Znicze Pamięci oraz złożono kwiaty pod Pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.

W południe odbył się Koncert „Wolni Niepokonani” w wykonaniu Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego pod dyrekcją Teresy Gręziak według scenariusza i reżyserii  Macieja Gąsiorka. Po koncercie, krótkie wystąpienie wygłosił Sekretarz Zarządu Głównego ŚZŻAK Łucjan Sokołowski, podczas którego podziękował w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej organizatorom uroczystości, a szczególnie wykonawcom widowiska słowno-muzycznego.

 Z okazji uroczystości rocznicowej zebrani mogli również obejrzeć wystawę przygotowaną przez Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Dulag 121 pt. „Zanim przybyli do Dulagu – 63 dni Powstania”.
Organizatorami obchodów, pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego był: Powiat Pruszkowski i Muzeum Dulag 121.

Oprócz bezpośrednich uczestników z tamtego okresu w uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele: władz państwowych, władz samorządowych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nie zabrakło również licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, młodzieży, harcerzy, a także mieszkańców Pruszkowa.

Zarząd Główny ŚZŻAK w imieniu Prezesa reprezentował Sekretarz ZG Łucjan Sokołowski.

Więcej informacji

/S.K/