Ta powstańcza reduta na Starym Mieście została w dniu 31 sierpnia 1944 r. zbombardowana i zniszczona przez niemiecką Luftwaffe. Zginęło ok 200 żołnierzy batalionu „Chrobry I” i pewna liczba ludności cywilnej.

W tą doniosłą rocznicę w Ogrodzie Krasińskich, przy pomniku - grobowcu została odprawiona Msza Święta, którą celebrował Biskup Polowy WP Józef Guzdek. W Mszy św. wziął udział chór reprezentacyjny WP oraz liczna asysta wojskowa.

W części patriotycznej głos zabrali: Prezes Środowiska Batalionu „Chrobry I” ŚZŻAK Jerzy Peltz i Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Edmund Baranowski. Uroczysty Apel Poległych odczytał oficer prowadzący uroczystość przy wtórze pododdziału reprezentacyjnego WP. Nastąpiła salwa honorowa. Potem pod pomnikiem – grobowcem liczne delegacje złożyły wieńce.

Uroczystość prowadził jej współorganizator Jerzy Pietras, który odczytał list okolicznościowy Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W tej wspaniałej uroczystości rocznicowej wzięły udział liczne rzesze warszawiaków oraz delegacja i młodzież z rodzinnego miasta ostatniego dowódcy batalionu kpt. Władysława Jachowicza ps. "Konar", Zduńskiej Woli, a także harcerze ZHP i 20 drużyna harcerek ZHR im. Barbary Ary-Jamiołkowskiej.

Obecne były również poczty sztandarowe oddziałów powstańczych.

                                                                                                                                           Jerzy Peltz

                                                                                                                          Prezes Środowiska "Chrobry I"

/S.K/

                           fot. A.M Nowacka

                           fot. A.M Nowacka

                           fot. A.M Nowacka

                           fot. A.M Nowacka

                           fot. A.M Nowacka

                           fot. A.M Nowacka