W 1944 roku żołnierze Armii Krajowej oddali życie walcząc w Powstaniu Warszawskim o wyzwolenie ziem polskich z rąk niemieckiego okupanta. Po upadku Powstania Warszawskiego obrońcy Warszawy zostali wzięci do niewoli i osadzeniu w obozach w Niemczech i Austrii, m.in. w Stalagu XVIII A w Wolfsbergu.

Upamiętniając te tragiczne wydarzenia w dniu 19 września br. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej JE Artur Lorkowski oraz Prezes Austriackiego Czarnego Krzyża w Karyntii gen. bryg. Gerd Ebner zaprosili m.in. przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu wojskowym w St. Johann w Wolsbergu.

Po odegraniu hymnu Austrii i Polski i powitaniu gości przez Burmistrza Wolfsberga przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent karynckiego Czerwonego Krzyża gen. G. Ebner, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Minister Andrzej K. Kunert, Ambasador RP Artur Lorkowski, Przewodniczący Parlamentu Karyntii oraz przedstawiciel kombatantów. Następnie w asyście wojskowej odsłonięto tablicę i złożono wieńce.

Na cmentarzu wojskowym w St. Johann w Wolsbergu pochowani są żołnierze Armii Krajowej z pułku "Baszta", którzy w powstaniu walczyli na Mokotowie, a po wywiezieniu z Polski zmarli w jednym z 52 obozów podporządkowanych Mauthausen.

Uczestnicy wyjazdu oprócz udziału w uroczystości odsłonięcia tablicy złożyli kwiaty na cmentarzu w Ebensee, gdzie spoczywają ofiary KL, w tym żołnierze Powstania Warszawskiego więzieni w obozie, złożyli wieńce pod krematorium KL w Gusen, zwiedzili Izby Pamięci oraz spotkali się z Polonią z Karyntii i Górnej Austrii.

Dzięki pomocy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w uroczystości mogli uczestniczyć członkowie Prezydium ZG: Tadeusz Filipkowski, Edward Kwiatkowski oraz poczet sztandarowy naszego Związku.

/S.K/