W dniu 5 grudnia 2014 r. Wiceprezes ZG ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński oraz Wiceprezes Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Tomasz Kuplicki uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji 147. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyło się w Warszawie w Centralnej Bibliotece Wojskowej noszącej Jego imię.

Uroczystość, na którą przybyło wielu gości, rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, dr Jana Tarczyńskiego.

Uroczyste spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla osób działających na rzecz kultywowania historii i pamięci o Marszałku.

Wiceprezes ZG ŚZŻAK Jerzy Żelaśkiewicz za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i SZP-ZWZ-AK wręczył Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK” admirałowi floty Ryszardowi Łukasikowi, a następnie wspólnie z Wiceprezesem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK wręczył Akt Nadania Medalu XXV-lecia ŚZŻAK Okręgu Pomorskiego, firmie Inter-Bor z Przasnysza.

Uroczystości towarzyszyła prezentacja inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbudowy ostatniego samochodu Marszałka Józefa Piłsudskiego – Cadillac 355D, przedstawionego publicznie podczas Narodowego Święta Niepodległości.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Warszawy pod dyrekcją mjr Artura Czereszewskiego

Organizatorem uroczystości była Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP.

/S.K/

                                 fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                              fot. A.M.Nowacka

                               fot. A.M.Nowacka