W Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach, w poniedziałek 15 grudnia br., miała miejsce inauguracja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Artur Hejda - proboszcz parafii w Białobrzegach, Pan Maciej Jarosiński- skarbnik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Pan Edward Koleja - członek zarządu okręgowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radomiu, a także Pan Stanisław Pękacki- reprezentujący białobrzeskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w imieniu gospodarzy gości przywitali Pani Milena Sobania – wicedyrektor liceum i Krzysztof Winiarczyk - nauczyciel historii i prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

Głównym celem działalności Klubu jest kultywowanie tradycji i pogłębianie wiedzy uczniów o Polskim Państwie Podziemnym i jego sile zbrojnej - Armii Krajowej. Zadanie to będziemy realizować między innymi poprzez; udział w uroczystościach środowiskowych organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, organizowanie spotkań z żołnierzami Armii Krajowej, współpracę ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Instytutem Pamięci Narodowej, organizowanie wycieczek edukacyjnych szlakiem Armii Krajowej i do miejsc pamięci narodowej, wymianę doświadczeń ze szkołami noszącymi imię Armii Krajowej.

W części merytorycznej spotkania uczennica I A - wiceprezes Klubu Historycznego przedstawiła prezentację multimedialną o generale Stefanie Roweckim. Zgromadzeni, goście i uczniowie klasy I A, z dużym zainteresowaniem wysłuchali referatu i podziękowali prelegentce. Zaproszeni nie ukrywali zadowolenia z faktu powstania nowego klubu historycznego, którego młodzi członkowie chcą propagować tradycję i pamięć o żołnierzach AK. Pan Maciej Jarosiński przekazał na rzecz klubu szereg publikacji, równie interesujący prezent otrzymaliśmy od Pana pułkownika Leona Etwerta.

Na zakończenie inauguracyjnej sesji odbyło się tradycyjne łamanie opłatkiem i składanie życzeń noworocznych.

                                                                                                                                                     Krzysztof Winiarczyk 

/S.K/