W dniu 1 lutego br. na zaproszenie Środowiska Żołnierzy Batalionu „Parasol” przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odbyły się obchody 71. rocznicy Akcji Bojowej Kutschera.

O godz. 11.00 w Alejach Ujazdowskich przy kamieniu z tablicą upamiętniającą Akcję odbyło się uroczyste złożenie wieńców.

Kwiaty i znicze pojawiły się również w innych miejscach związanych z Akcją. Zostały zrzucone do Wisły z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w miejscu gdzie uczestnicy Akcji "Juno" i "Sokół" zde­cy­do­wa­li się na skok do Wisły, pod tablicą upa­mięt­nia­ją­cą le­ka­rzy Szpi­ta­la Pra­skie­go, któ­rzy po­ma­ga­li żoł­nie­rzom, a także pod budynkiem w którym mieszkał Bronisław Pietraszewicz "Lot" oraz na cmentarzu na Powązkach gdzie są pochowani uczestnicy Akcji.

Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie w Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego "Juno" w Piastowie (dyrektor szkoły Wanda Wojtczuk) gdzie przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ZG Piotr W. Kurek zainaugurował działalność szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Wręczone zostały legitymacje klubowe prezesowi Klubu, nauczycielce historii Małgorzacie Pachulskiej oraz uczniom Gimnazjum. Legitymacje członków Honorowych Klubu im. AK otrzymali: Maria Stypułkowska-Chojecka ps. "Kama” uczestniczka Akcji Bojowej Kutschera, Maciej Krokos (Prezes Honorowy Klubu) oraz Zbigniew Ratyński od wielu lat współpracujący z Gimnazjum. Przekazane zostały szkole ostatnie numery Biuletynu ŚZŻAK oraz „Leksykon krzyżówkowy" ogólnopolskiego Konkursu „Historia Armii Krajowej”.

W takcie spotkania w Gimnazjum młodzież szkolna zaprezentowała wyreżyserowany przez nauczycielkę j. polskiego Karolinę Grzywaczewską spektakl słowno-muzyczny nawiązujący do 71. rocznicy Akcji Bojowej ”Kutschera” .

W przeddzień rocznicy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych żołnierzy, którą odprawił Biskup Polowy WP Józef Guzdek, który w homilii powiedział m.in. „Wspominając tamtą rocznicę chcemy dziś przede wszystkim upamiętnić Żołnierzy Armii Krajowej, którzy ryzykując zdrowiem i życiem upomnieli się o godność i honor Polaka w okupowanej stolicy”.

W uroczystości z ramienia naszego Związku udział wzięli: Wiceprzewodnicząca GKR Eugenia Cegielska, Przewodniczący GKR Maciej Krokos oraz członek Prezydium ZG Piotr W. Kurek.

Więcej informacji

/S.K/

fot. A.M. Nowacka