W dniu 10.02.2015 r. odbyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach uroczystość związana z powstaniem 14.02.1942 r. Armii Krajowej.

Na uroczystą akademię przygotowaną przez panią prof. Sylwię Szymańską z uczniami klasy II C przybyli zaproszeni przez panią dyr. Edytę Lato przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: Maciej Jarosiński: - członek Prezydium Zarządu Głównego skarbnik, Edward Koleja - członek Głównego Sądu Koleżeńskiego członek Prezydium Okręgu Radom, doc. dr Piotr Kurek - członek Prezydium Zarządu Głównego Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie z młodzieżą, na którym zaproszeni goście dzielili się swoimi wspomnieniami i odpowiadali na pytania młodzieży.

(relacja i zdjęcia dzięki uprzejmości IV LO w Kielcach)

/S.K/