Uroczystości rocznicowe 15.02.2015 rozpoczęła Msza Święta w augustowskiej Bazylice Mniejszej w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej. Szczególnie uhonorowano tych żołnierzy AK i powojennej konspiracji, których dosięgły represje w Domu Turka - siedzibie NKWD i UB w latach 1939-1956. Pod tablicą upamiętniającą to miejsce kaźni złożono kwiaty i zapalane były znicze.


Obchody 26. rocznicy Koła Augustów ŚZŻAK kontynuowano podczas spotkania towarzyskiego. Wspominane na nim były początki Koła i jego założyciele: Franciszek NIEDŹWIEDZKI, Izydor MALINOWSKI, Franciszek WIERZBICKI i Czesław KORENKIEWICZ. Halina JANKOWSKA, ps.  „Wiewiórka” opowiadała o swojej konspiracyjnej drodze oraz pracy w augustowskim kole ŚZŻAK.


Dopełnieniem obchodów rocznicowych była uroczysta sesja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie. Najważniejszymi gośćmi sesji byli żołnierze AK z Koła Augustów ŚZŻAK. Bardzo wzruszające były prezentacje  uczniów II LO o żołnierzach AK z własnych rodzin. O swoich bliskich mówili: Piotr Turuk o Edwardzie STANKIEWICZU ps. „Dawer”, Maciek Wydra o Janie MICHALUKU ps. „Żołnierczyk”, Anita Warcińska o Janie SZUMSKIM ps. „Snop” zaś Łukasz Sturgulewski o Bronisławie JASIŃSKIM ps. Komar”.


Alfons GORAJEWSKI ps. „Alek” z augustowskiego Koła ŚZŻAK otrzymał z rąk Starosty Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego złoty medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Starosta złożył również podziękowania sekretarzowi Koła Augustów ŚZŻAK Halinie Kochanowskiej oraz Danucie Kaszlej nauczycielce historii, która będąc członkiem Koła Augustów bez uprawnień kombatanckich jest jednocześnie Prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

W sesji Klubu oprócz młodzieży augustowskiej uczestniczyła reprezentacja szkolnego Klubu im. AK z Sejn. Obecni byli: ksiądz prałat Stanisław Wysocki, Elżbieta Ufnal z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Barbara Bojaryn-Kazberuk Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku, Wojciech Walulik Burmistrza Miasta Augustów oraz Franciszek Wiśniewski były Starosty Augustowski, a także Eugeniusz Simson Prezes Związku Sybiraków w Augustowie. Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻ AK reprezentowali Piotr W. Kurek i Mirosław Widlicki.

Warto wspomnieć, ze równolegle do Sesji Klubu im. Armii Krajowej w budynku II LO im. Polonii i Polaków na Świecie prokurator  Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku pobierał materiał do badań DNA. Materiał genetyczny oddało ponad 20-tu krewnych ofiar totalitaryzmów, głównie ofiar Obławy Augustowskiej z roku 1945.

                                                                                                  Piotr W. Kurek

/S.K/

                              fot. Zbigniew Kaszlej

                                          fot. Piotr W. Kurek

                             fot. Wojciech Kaszlej

                             fot. Wojciech Kaszlej