„Żołnierze wyklęci - oszukani, porzuceni, nieugięci”

Dnia 27 lutego 2015 roku, w hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Apel rozpoczął się o godz. 1235 . Uroczystość poprowadzili uczniowie licealnej klasy Ia pod kierownictwem prof. Krzysztofa Winiarczyka oraz przy pomocy prof. Anety Pastuszki i zastępcy dyr. Mileny Sobani. W uroczystości udział wzięli  uczniowie liceum oraz gimnazjum, nauczyciele oraz goście specjalni, m.in. burmistrz miasta Białobrzegi - pan Adam Bolek, przedstawiciel starostwa powiatowego - pan Piotr Kacprzak oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – pan Maciej Jarosiński, pan Stanisław Pękacki jak również  pan Ryszard Kozłowski – przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Celem uroczystości było przypomnienie postaci Żołnierzy Wyklętych, aby pamięć o nich nadal istniała i była przekazywana następnym pokoleniom. Podczas przedstawienia uczniowie recytowali wiersze poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Program artystyczny uświetniły  wzruszające piosenki Andrzeja Kołakowskiego i Wojciecha Killara.

Uroczystość zakończyła się o godz. 1320, po przemówieniach zaproszonych gości.

Monika Kamińska, Kl. Ia

(relacja i zdjęcia dzięki uprzejmości LO im. AK w Białobrzegach)

/S.K/