W dniach 31 sierpnia – 4 września 2015 r. w Sopocie Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, wspólnie z Wiceprezesem ZG prof. dr hab. Mieczysławem Szostkiem uczestniczą w 28. Zgromadzeniu Światowej Federacji Weteranów.

Światowa Federacja Weteranów jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą 172 stowarzyszeń kombatanckich z 96 państw. W tegorocznym Zgromadzeniu udział bierze blisko 200 osób z 45 państw. Spotkania odbywają się co 3 lata, za każdym razem w innym państwie. Współorganizatorem pierwszego w Polsce Zgromadzenia Światowej Federacji Weteranów jest Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W programie tegorocznego Kongresu oprócz omówienia i przedstawienia m.in. wspierania działań służących społecznej integracji weteranów oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej i psychologicznej, podtrzymywania i pogłębiania więzi w gronie międzynarodowej społeczności weteranów, upamiętniania czynu zbrojnego weteranów i martyrologii ofiar wojny, znalazło się również uczestnictwo w uroczystościach z okazji 31 sierpnia – w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych oraz 1 września – w rocznicę niemieckiego ataku na Westerplatte, rozpoczynającego II wojnę światową.

/S.K/