15-tego lutego br. pan Prezydent zaprosił do siebie przedstawicieli cichociemnych w osobach gen. bryg. Stefan Bałuk i mjr Alojzy Józefowski oraz Prezesa ZG ŚZŻAK mjra Stanisława Oleksiaka. Motywem było szczególne uhonorowanie cichociemnych, którzy w działaniach Armii krajowej na wielu odcinkach - wywiadu, kontrwywiadu, dywersji oraz dowodzenia dużymi jednostkami partyzanckimi, szczególnie w okresie „Burzy" - oddali nieocenione zasługi. Obaj oficerowie cichociemni mówili o warunkach doboru oficerów, ich szkoleniu oraz okolicznościach zrzutów. Gen. Stefan Bałuk przedstawił Panu Prezydentowi propozycję oczekiwanego przez nielicznych już cichociemnych - jest ich przy życiu 6-ciu -odpowiedniego upamiętnienia czynu. Prezes Stanisław Oleksiak ponowił - zgłoszona na spotkaniu u min. J. Michałowskiego - propozycje pomnika ku czci cichociemnych i zadeklarował zajęcie się realizacja tego pomysłu, o ile będzie stosowne przyzwolenie Pana Prezydenta.

Pan Prezydent odniósł się do oczekiwań wyrażonych przez gen. S. Bałuka i przekazał, obecnemu przy rozmowie p. Waldemarowi Strzałkowskiemu zajęcie się sprawą.

Po rozmowie z Panem Prezydentem odbyła się konferencja prasowa z udziałem ponad trzydziestu dziennikarzy i fotoreporterów. Obaj cichociemni opowiadali o odbytym w Szkocji szkoleniu, trenowaniu skoków spadochronowych i okolicznościach dotarcia do kraju - gen. St. Bałuk.

Prezes Stanisław Oleksiak rozmawiał z redaktorami TVN i Polsatu podkreślając, że jako prezes ŚZŻAK-u towarzyszy oficerom cichociemnym, którzy także służyli w Armii Krajowej. Mówił o zgłoszonej propozycji upamiętnienia czynu cichociemnych, oddali bowiem nieocenione zasługi w służbie na różnych stanowiskach w Armii Krajowej.

 

 


Stanisław Oleksiak Prezes ZG ŚZŻAK