Poniżej przedstawiamy Państwu komunikat Muzeum Armii Krajowej w Krakowie dotyczący kolejnej edycji konkursu „Zwycięski orle nasz leć”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

"Zwycięski orle nasz leć" – II edycja konkursu Muzeum AK w Krakowie 19.01.2016-19.04.2016.

Działalność Biura Informacji i Propagandy tematem II edycji konkursu „Zwycięski orle nasz leć”.

„Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego” – pisał gen. Leopold Okulicki, ostatni Komendant Główny Armii Krajowej w ostatnim rozkazie z 19 stycznia 1945 roku. W 71 lat po tym wydarzeniu Muzeum Armii Krajowej w Krakowie organizuje kolejną edycję konkursu artystyczno-historycznego „Zwycięski orle nasz leć”. Tematem II edycji jest działalność propagandowa Polskiego Państwa Podziemnego. Zadaniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jest wcielenie się w rolę pracownika Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
- prac plastycznych
(praca wykonana dowolną techniką w formacie A4 dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, formacie A3 dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz A2 dla uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych)
- prac literackich
(praca z wykorzystaniem dowolnej formy, np. esej, reportaż, list, broszura, gazetka dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I-III szkół gimnazjalnych)
- prac filmowych
(krótkometrażowe dowolne formy filmowe o czasie trwania 1-5 min dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych)

Prace można nadsyłać do 19 kwietnia 2016 r. na adres Organizatora:

Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

z dopiskiem na kopercie Konkurs „Zwycięski Orle Nasz Leć" .

W przypadku pracy literackiej wymagane jest przesłanie pracy drogą mailową w formacie pdf/doc./odt. na adres wskazany w Regulaminie lub dostarczenie jej na nośniku elektronicznym (m.in. płyta CD, pendrive).

Wielki finał – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi 8 maja 2016 roku.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs realizowany jest pod honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa – Pana Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK – Pana Leszka Żukowskiego.

Misją konkursu jest inspirowanie i motywowanie dzieci i młodzieży do zapoznania się z historią Polski oraz pobudzenie kreatywności i nauka przedstawiania swoich opinii za pomocą wyrazu artystycznego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Organizatora: