W dniach 14 i 15 marca br. w Centrum Konferencyjnym WP Ministerstwa Obrony Narodowej odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚZŻAK.


Obrady były również okazją do uhonorowania naszych członków. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski wspólnie z Wiceprezesem ZG Jerzym Żelaśkiewiczem Odznaczeniem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK” wyróżnili: Prezesa Okręgu Szczecin ŚZŻAK Kol. Jolantę Szyłkowską oraz Wiceprezesa Okręgu Ostrołęka ŚZŻAK Kol. Jacka Karczewskiego.


Natomiast z rąk Wiceprezesa Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Pana Karola Wołka Krzyż Zasługi ZŻNSZ otrzymali: Kol. Maria Kowalewska ps. „Myszka” oraz Wiceprezes Okręgu Toruń ŚZŻAK Kol. Lesław Welker.


Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 133 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych. Ze względu na stan zdrowia na Zjazd przybyło 100 co oznaczało, że Zjazd posiadał zdolność do podejmowania prawnie skutecznych uchwał.


W części sprawozdawczej przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a także sprawozdania poszczególnych władz naszego Związku za ostatnią kadencję.

Ważnym punktem obrad Zjazdu było wprowadzenie zmian do Statutu. Poza ujednoliceniem poszczególnych zapisów, najistotniejsza zmiana dotyczyła m.in.: zlikwidowania corocznych Zjazdów, czyli przywrócono zapis, że Zjazdy odbywają się co 3 lata jako Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze. Zgodnie z uchwalonymi zmianami nowy Statut zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.


Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą naszej organizacji. Dzięki Przewodniczącemu Zjazdu Kol. Ryszardzie Żądło (Prezesowi Okręgu Tarnów ŚZŻAK) obrady Zjazdu przebiegały sprawnie w rzeczowej atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej.

/S.K/

 

         fot. A.M.Nowacka-Brysiak

            fot. A.M.Nowacka-Brysiak

            fot. A.M. Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak

          fot. A.M.Nowacka-Brysiak