6 kwietnia 2016 roku w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej odbyła się uroczystość uczczenia żołnierzy Armii Krajowej, pracowników Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali specjalnie opracowaną i wydaną książkę „Żołnierze Armii Krajowej – pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej”.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

          fot. WIML

Otwarcia i powitania gości dokonali: prof. Marek Prost – zastępca dyrektora Instytutu ds. Naukowych i prof. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.

             Przemawia prof. Marek Prost - zastępca dyrektora WIML ds. Naukowych  - fot. WIML

            Przemawia prof. Leszek Żukowski - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - fot. WIML

Inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej służącą upamiętnieniu Armii Krajowej za pomocą kodów QR i sylwetki 15 pracowników WIML, służących w Armii Krajowej przedstawił dr hab. n. med. inż. Marek Cieciura, członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, członek Rady Naukowej WIML, były pracownik WIML.
Prezentacja

            Referat wygłasza Marek Cieciura - członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  - fot. WIML

Prof. Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK wręczył przyznane odznaczenia „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” żyjącym dwóm żołnierzom AK - pracownikom WIML i rodzinom dwóch zmarłych, a także Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej.

        Dekorowanie przyznanymi odznaczeniami, od lewej płk w st. spocz. prof. Eugeniusz Sokołowski  i płk w st. spocz. mgr Stefan Laube - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

            Przekazywanie rodzinie odznaczenia przeznanego płk. dr Józefowi Zawitkowskiemu  - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

         Przekazywanie rodzinie odznaczenia przyznanego ppłk dr Adamowi Szebesta - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

 Przekazywanie odznaczenia przeznanego Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej, po prawej płk w st. spocz. mgr Stefan Laube  - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Następnie głos zabrali: – prof. Wojciech Fałkowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

            Przemawia prof. Wojciech Fałkowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej  -  fot. WIML

             Przemawia Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  -  fot. WIML

Na zakończenie uroczystości tabliczkę z kodem QR odsłonili żyjący żołnierze AK, byli pracownicy WIML – płk w st. spocz. mgr Stefan Laube oraz płk w st. spocz. prof. Eugeniusz Sokołowski. Po odsłonięciu tabliczki został zeskanowany umieszczony na niej kod QR i uczestnicy uroczystości mogli zobaczyć na dużym ekranie zawartość otwartej strony internetowej.

             Odsłonięcie tabliczki z kodem QR udostępniającej biogramy żołnierzy AK - pracowników WIML - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

             Skanowanie kodu QR z odsłonietej tabliczki - fot. A.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Po zakończeniu uroczystości wykonano wspólne zdjęcie.

          Uczestnicy uroczystości - fot. WIML

Opr. Marek Cieciura

Informacja o uroczystości na stronie internetowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Telewizyjny Kurier Warszawski
Reportaż o tabliczkach QR
Od 7:55 do 10:00

 Film autorstwa WIML