W ramach obchodów Dnia Strażaka w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w piątek 13 maja 2016 r. odbył się apel − poprzedzony odsłonięciem tabliczki z kodem QR - upamiętniającej wykładowców, absolwentów i pracowników uczelni związanych z Armią Krajową z udziałem władz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.


Przed głównymi uroczystościami złożono kwiaty pod pomnikiem płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza, zasłużonego Komendanta Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, a następnie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej – poprzedniczek SGSP.


Apel z okazji Dnia Strażaka rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości st. bryg. Mariusza Toporowskiego.

         Przybyłych gości przywitał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Ryszard Dąbrowa. Wśród nich znaleźli się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków Robert Telus, Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA Andrzej Świderek, Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Janusz Szylar, Komendant Miejski PSP miasta stołecznego Warszawy st. bryg. mgr inż. Zbigniew Szczygieł, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski, Sekretarz ŚZŻAK płk Ryszard Dorf, Skarbnik ŚZŻAK Maciej Jarosiński, por. Związku Strzeleckiego RP Dariusz Jończy, przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego Włodzimierz Szaga, członkowie Konwentu i Senatu Uczelni, byli komendanci-rektorzy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, obecni i emerytowani pracownicy uczelni. Podczas uroczystości wręczono medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

           Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi Odznaczony Został Prorektor ds. Operacyjnych SGSP- st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta. Medal im. płk poż. Krzysztofa Smolarkiewicza za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymał bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka i Władysław Wojewódzki. Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej - za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, medale za długoletnią służbę, odznaki "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" oraz dyplomy za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. Medal Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymały firmy Calanbau Tpi Sp. z o.o. oraz Polon-Alfa Sp. z o.o.

        Szkoła Główna Służby Pożarniczej otrzymała Medal "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" − za wybitne zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, przyznany przez Kapitułę Medalu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wręczenia odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - mjr prof. dr hab. Leszek Żukowski.

O Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

Informacja i zdjęcia dzięki uprzejmości SGSP

/S.K/