W dniu 12 maja br. poczty sztandarowe oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele, uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 81. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, 46. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa oraz 72. rocznicy zdobycia Monte Cassino.

W południe odbyło się uroczyste złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed Pomnikiem Marszałka, a następnie o godz. 13.30 odbyła się uroczysta Msza Święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i Generała Władysława Andersa. Zakończeniem obchodów było uroczyste złożenie kwiatów przy Pomniku Bitwy o Monte Cassino.

fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

/S.K/