20 maja 2016 r. Komendant Główny SG ppłk SG Marek Łapiński oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK prof. dr hab. Leszek Żukowski podpisali Porozumienie KGSG o współpracy między Strażą Graniczną a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Dokument ułatwi wspólne działania związane z kultywowaniem tradycji polskich formacji granicznych, podejmowaniem starań o zachowanie miejsc pamięci narodowej oraz cmentarzy wojennych, na których spoczywają żołnierze AK oraz żołnierze i funkcjonariusze formacji granicznych RP. Dzięki Porozumieniu obie strony będą również mogły wspierać się w przedsięwzięciach mających na celu promowanie postaw patriotycznych i pro obronnych młodzieży i całego społeczeństwa.

Następnie przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wzięli udział w uroczystości wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej, podczas której otrzymali odznaki pamiątkowe 25-lecia Straży Granicznej.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Zarządu Granicznego KGSG

/S.K/