Społeczny Komitet Upamiętnienia 100-lecia Czynu Niepodległościowego, w ramach którego jako współorganizator występował Instytut Józefa Piłsudskiego, 23 lipca 2016 r. przy pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Warszawskim Żoliborzu zorganizował uroczystości upamiętniające czyn zbrojny Błękitnej Armii, a zwłaszcza ochotników walczących w tej formacji z Ameryki.

Podczas uroczystości przy pomniku, autorstwa artysty-rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego, artysty tworzącego w Stanach Zjednoczonych, a wzniesionego staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, wartę honorową zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego i US-Army. Specjalnie na tę uroczystość przybył z USA gen. Richard Hayes, który wręczył trojgu zasłużonym weteranom polskim flagi amerykańskie, które powiewały nad Kongresem Stanów Zjednoczonych na ich cześć. Uhonorowani zostali: Danuta Gałkowa VM, Wacław Sikorski „Bocian” VM i Zygmunt Łabędzki „Łoś”, przewodniczący Klubu Kawalerów Virtuti Militari.

Wprowadzenia historycznego do uroczystości dokonał prof. Wiesław Jan Wysocki, prezes IJP, zaś kapelan środowisk niepodległościowych ks. prałat Józef R. Maj odmówił modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy Błękitnej Armii. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele placówek dyplomatycznych akredytowani w Polsce, delegacje wojskowe, weterani (w tym delegacja ŚZŻAK i Fundacji PPP), działacze społeczni i samorządowcy oraz młodzież.

S.K/W.J.W

                                        fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M.Nowacka-Brysiak

                                       fot. A.M. Nowacka-Brysiak