W dniu 27 lipca br. delegacja Prezydium ZG ŚZŻAK odwiedziła Panią Irenę Stankiewicz, by wręczyć pismo od Prezesa ZG ŚZŻAK i Medal Pamiątkowy „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Irena Stankiewicz, żołnierz AK ziemi węgrowskiej jest wybitną artystką – grafikiem, wykonała wiele dzieł, także o tematyce historycznej (cykl „Partyzanci”), wiele ilustracji książkowych itp. Była wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych i czynną członkinią naszego Związku.

Najbliższym żołnierzom Armii Krajowej Jej dziełem jest linoryt przedstawiający stylizowaną Madonnę z hełmem na ręku zamiast dzieciątka. Jest to Pieta powstańcza - tak ten obraz wyróżniony w 1981 r. na wystawie „ Armia Krajowa w sztuce” (Londyn) - traktujemy.

S.K/M.D