13 sierpnia nastąpiło umocowanie tabliczki z QR kodemm na tablicy pamiątkowej zlokalizowanej w Gdyni przy budynku przy ul. Prusa 9-11, w którym mieści się teraz Stanica Harcerska im. Roberta Baden - Powella.
Tabliczka udostępnia opis działań Informacji Marynarki Wojennej, zlokalizowanej po wojnie w tym budynku, przeciwko m.in. żołnierzom Armii Krajowej.
Tabliczkę umocował Jerzy Grzywacz - Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystości brali udział m.in. Andrzej Bień - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni i prof. Piotr Semków - Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Światowy Związek Żołnierzy AK reprezentował prof. Marek Cieciura, z którego inicjatywy nastąpiło umocowanie tabliczki i który był autorem udostępnianych informacji.
Po zakończeniu uroczystości odbyło się zwiedzanie budynku przy ul. Prusa i przekazanie dla hm. Macieja Szafrańskiego - Komendanta Stanicy, 3 tabliczek z kodami QR do umocowania w Stanicy.

Prusa 9-11

 

Prusa 9-11