14 sierpnia 2016 roku zmarł w Warszawie

Sp

mjr Maciej Roman Krokos

ps. „Tygrys”

Harcerz Szarych Szeregów Oddziału „Zawisza", żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego w Harcerskiej Poczcie Polowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Medalem ProPatria oraz wieloma innymi odznaczeniami.

Uhonorowany Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów,

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obrońców Ojczyzny,

Zastępca Przewodniczącego Kręgu „Zamek".

 

Msza święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w Warszawie ul. Długa 13/15.

 

Prezydium Zarządu Głównego

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej