28 września 2016 roku w Łasinie w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka, a dzień później w Chojnicach w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich zainaugurowały działalność szkolne Kluby Historyczne im. Armii Krajowej.

W Łasinie uroczystość inauguracyjną poprzedziło wręczenie mgr Alicji Brożek Medalu za Zasługi dla ŚZŻAK. A. Brożek wzorcowo prowadzi od 2013 roku Klub im. AK w Gimnazjum im. gen. E. Zawackiej w Toruniu. Medal wręczał prezes Okręgu Toruń Kazimierz Wach wraz z Piotrem W. Kurkiem. Wśród licznie zgromadzonej młodzieży na uroczystości obecni byli weterani AK i NSZ: Maria Kowalewska uczestniczka Powstania Warszawskiego, Maria Zańczuk, Stanisław Wierzchucki oraz Henryk Przeczewski z łasińskiego środowiska Sybiraków. Był również Lesław Welker wiceprezes Okręgu Toruń oraz prezesi szkolnych Klibów im. AK z Gimnazjów w Grudziądzu i Łasinie Dariusz Miller i Aleksandra Jankowska.

          Logo szkolnego Klubu im. Armii Krajowej z rąk P. Kurka otrzymał wicedyrektor Zespołu Szkól Witold Głowacki, a członkowie Zarządu na czele z prezesem Klubu nauczycielką historii mgr Iloną Herzberg Statut, legitymacje i identyfikatory klubowe. Na uroczystości inauguracyjnej obecni byli również wicestarosta i przewodniczący Rady Powiatu Grudziądz, a także proboszcz Parafii w Łasinie. Na zakończenie młodzież zaprezentowała spektakl słowno-muzyczny związany z Armia Krajową. Warto zaznaczyć, że nowy Klub jest czwartym w Okręgu Toruń ŚZŻAK.

          W Chojnicach w LO im. Filomatów Chojnickich uczestników inauguracji na czele z prezesem Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK Jerzym Grzywaczem w auli szkolnej przywitała młodzież wraz z inicjatorem powstania Klubu wicedyrektorem mgr. Olgierdem Buchwaldem. Wystąpienie prezesa J.Grzywacza, który zaprezentował swoje losy po wkroczeniu w 1939 do Gdyni Niemców, a następnie swój udział w konspiracji warszawskiej jako „Zawiszak” z Szarych Szeregów wywołało wśród młodzieży wzruszenie i nagrodzone zostało długo trwającymi oklaskami.

              Do zarządu Klubu oprócz O. Buchwalda i trojga uczniów wszedł nauczyciel historii mgr Bogdan Kuffel, który od wielu lat wraz z młodzieżą chojnicką uczestniczy w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Na uroczystości obecny był dr Marek Szymaniak z delegatury IPN w Bydgoszczy, dyrektor wydziału oświaty ze starostwa w Chojnicach, a także prezes Klubu im. AK z Torunia A.Brożek. Obecni byli też przedstawiciele Stowarzyszenia "CIS" Męcikał. Właśnie z Męcikał, w połowie września br. członkowie nowo powołanego Klubu pobrali Ziemię uświęcona krwią żołnierzy Gryfa Pomorskiego poległych w marcu 1944 r. w bitwie z Niemcami. Ziemia ta znalazła już swoje miejsce w niszy Kamienia Węgielnego Pomnika Armii Krajowej w Krakowie u stóp Wawelu.

                Zwieńczeniem uroczystości w LO im. Filomatów Chojnickich było otwarcie izby pamięci poświęconej Armii Krajowej.

                                                                                                                                                Piotr W. Kurek

/S.K/

                                       fot. ZSP Łasin

                                        fot. ZSP Łasin

                                        fot. ZSP Łasin

                                        fot. portal Chojnice24.pl

                                        fot. portal Chojnice24.pl

                                       fot. portal Chojnice24.pl