18 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 odbyło się uroczyste podsumowanie 1 edycji Patriotycznej gry komunikacyjnej i wręczenie nagród jej laureatom. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Uroczystość została zorganizowana w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y, siedzibie organizacji kombatanckich. Na uroczystość przybyli laureaci z rodzinami, przedstawiciele środowisk kombatanckich Armii Krajowej oraz wielu zaproszonych gości. Wszyscy otrzymywali przypinkę z kodem QR z zakodowanym adresem strony gry.

         Po powitaniu zaproszonych gości przez Panią Annę Lewak, Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz po krótkim przemówieniu Prezesa ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego, pomysłodawca gry - członek Prezydium ŚZŻAK, prof. Marek Cieciura przestawił ideę gry, wyniki I edycji oraz charakterystykę trwającej 2 edycji - prezentacja.

         W dalszej części zostały wręczone nagrody ufundowane przez: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zarząd Transportu Miejskiego, Narodowy Bank Polski, Urząd Dzielnicy Mokotów, Urząd Dzielnicy Praga Południe, Urząd Dzielnicy Ochota, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Fundację Polskiego Państwa Podziemnego.

           Wręczono nagrody w kategorii uczestników indywidualnych oraz w rywalizacji zespołowej: szkołom, uczelniom wyższym i dzielnicom m. st. Warszawy - klasyfikcja 1. edycji gry.

           W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono trzy grupy uczestników, którym przyznano wirtualne brązowe, srebrne i złorte odznaki. Przyznanie odznak zostało potwierdzone dyplomem.

         W klasyfikacji indywidualnej największą liczbę punktów zgromadziła rodzina Sobieckich: Anna i Piotr z pięcioletnią córką Natalią, drugie miejsce zajęła Agnieszka Rau, a trzecie Tomasz Praczyk. Trzydziestu trzech najlepszych uczestników indywidualnych otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i koszulki z w/w kodem QR. Trzech najlepszych uczestników indywidualnych dodatkowo otrzymało od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nagrody specjalne w postaci czytników e-booków.

          Wyróżniono także dyplomami najlepszych 10 szkól, 3 uczelnie i 3 dzielnice. Pierwsze miejsce w klasyfikacji szkół zajęła Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza, w klasyfikacji uczelni - Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, a w klasyfikacji dzielnic - dzielnica Włochy. Przedstawiciele tych instytucji otrzymali dyplomy.

          Wręczono też dyplomy i koszulki z kodami QR osobom uczestniczącym w opracowaniu i uruchomieniu gry, w tym pracownikom  Muzeum Powstania Warszawskiego oraz p. Maciejowi Rayzacherowi, autorowi nagrań dostępnych na tabliczkach QR. Zastępca dyrektora ZTM, Pani Katarzyna Strzegowska wręczyła vouchery na przejazd zabytkowym tramwajem przyznane zarówno uczestnikom, jak i współtwórcom gry. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości wręczono dwie pamiątkowe odznaki „Za Zasługi dla ŚZŻAK”: Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza oraz dziennikarce TVP Warszawa Pani Aleksandrze Goetzen. Odznaki wręczył Prezes ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski.

Po wyróżnieniu laureatów i współtwórców gry głos zabrali zaproszeni goście, m. in. rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, prof. Maria Sierpińska - uczelnia ta zajęła drugie miejsce. Dziękowała za zorganizowanie gry oraz zachęcała zebranych do wspierania i promowania patriotyzmu, szczególnie wśród młodego pokolenia.

Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpili studenci oraz absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Odśpiewali przy akompaniamencie pianina znane piosenki: Pałacyk Michla, Sanitariuszka Małgorzatka, Warszawo ma, Warszawskie dzieci. Publiczność doceniła młodych artystów gromkimi brawami. Znakomite wykonanie utworów z okresu okupacji i Powstania Warszawskiego wywołało wzruszenie nie tylko świadków tamtych dni.

Spotkanie zakończyło się rozmowami przy kawie, herbacie i pączkach.

Reportaż z uroczystości TVP 3 Warszawa, Kurier Warszawski 19 stycznia 2017 r. godz. 18.30 od 15 min. Fragment filmu - brak początku


                                                                                                                                                  Ewelina Stankiewicz   

/S.K/

Przypinka
Przypinka wręczana uczestnikom uroczystości

 

Uczestnicy uroczystości

fot. Michał Dębski

Przemawia Prezes ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Slajd z wystąpienia prof. Marka Cieciury

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Wręczanie nagród uczestnikom, którym przyznano brązową odznakę

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Uczestnicy gry, którym przyznano srebrną odznakę

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Wręczanie nagród uczestnikom, którym przyznano złotą odznakę

fot. A.M.Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Uczestnicy. którzy zajęli trzy pierwsze miejsca

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Wręczanie dyplomu za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji szkół

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Osoby, które odebrały dyplomy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji uczelni

fot. Michał Dębski

Wyróżnione osoby, które brały udział w opracowaniu gry

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Wręczanie odznaki "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" Pani Aleksandrze Goetzen

fot. A.M Nowacka-Brysiak/UdsKiOR

Wykonanie jednej z piosenek

        fot. Kazimierz Czagowiec         

Koszulka wręczana laureatom gry