W dniu 14 czerwca br. odbyło się 7. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” Pani Edycie Przybysławskiej oraz Odznakę-Wyróżnienie „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK” Panu Marcinowi Biegas.

Następnie Wiceprezes ZG Kol. Marek Cieciura wręczył dyplom i drobne upominki osobom które uplasowały się najwyżej w rankingu „Patriotycznej Gry Komunikacyjnej”. Nagrody te odebrali: Pani Katarzyna Walczak i Pan Łukasz Skibniewski.

W dalszej części zebrania omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku i podjęto szereg uchwał w tym przyjęto sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Sporo czasu zajęło również omówienie sprawy dotyczącej Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK i sytuacji jaka tam panuje po uprawomocnieniu się orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mówiącym o usunięciu Prezesa Macieja Prażmo z szeregów ŚZŻAK. Zarząd Główny postanowił sprawę Pana Macieja Prażmy już definitywnie zamknąć i nie wracać do niej. Postanowiono również, że na kolejnym Zebraniu Plenarnym Zarządu Głównego zostanie podjęta uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w Okręgu Warmińsko-Mazurskim ŚZŻAK.

Podczas zebrania omówiono również propozycję Okręgu Tarnów ŚŻZAK dot. Regulaminu Pracy Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Okręgu SZŻAK.

Zebranie kwartalne było również okazją do przedstawienia propozycji Okręgów w sprawie działalności w ramach współpracy ze szkołami i innymi organizacjami w celu propagowania etosu AK, w tym współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Tradycyjnie przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili również informację z działalności na swoim terenie.

/S.K/

fok. S.K

DSC 0003


DSC 0015


DSC 0025


DSC 0031


DSC 0052


DSC 0070