W dniu 8 września br. na zaproszenie płk Mirosława Krupy - Dowódcy Jednostki Wojskowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski, uczestniczył w Krakowie w uroczystych obchodach Święta Jednostki.

Uroczystość rozpoczęła się Polową Mszą Świętą w intencji wszystkich żołnierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej Jednostki Wojskowej „Nil”. Następnie odbył się apel oraz złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Patrona Jednostki oraz Obeliskiem gen. Patosińskiego.

Uroczyste obchody zakończyły się żołnierskim poczęstunkiem.

W uroczystości uczestniczył również Kol. Ryszard Brodowski – Prezes Okręgu Małopolska ŚZŻAK.

/S.K/