Dokładnie 60 lat temu, 15 września 1957 r. na Wykusie w Lasach Siekierzyńskich została poświęcona i odsłonięta kapliczka Matki Bożej Bolesnej. Weterani Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK "Nurta" ten dzień przyjęli za symboliczny początek Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury"-"Nurt".

Zainteresowanych okolicznościami powstania kapliczki i pierwszego w Polsce, działającego nieprzerwanie do dziś, kombatanckiego środowiska odsyłamy do broszury dr. Marka Jedynaka pt. "Kapliczka na Wykusie". W pracy wydanej w 2009 r. przedstawił szczegółową historię obelisku, a na jego tle - genezę powstania fenomenu corocznych zjazdów na Wykusie i nieformalnego działania środowiska AK-owskiego poza strukturami ZBoWiD przez cały PRL.

broszura dr Marek Jedynak "Kapliczka na Wykusie"
R.O/S.K

kapliczka