Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski w dniu 16 września br. na zaproszenie Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, wziął udział w uroczystości 75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych.


Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP. Następnie w południe złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a na zakończenie odbyło się uroczyste spotkanie w Centrum Konferencyjnym MON.


Więcej informacji i galeria zdjęć


S.K