W dniu 20 września br. odbyło się 8. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” Panu Dariuszowi Wolke Wiceburmistrzowi Śródmieścia za wspieranie naszych działań.

W dalszej części zebrania omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku w tym m.in. przedstawiono propozycje uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, Przewodniczący Komisji Mianowań i Odznaczeń zdał sprawozdanie z realizacji nadesłanych wniosków o mianowania i odznaczenia państwowe oraz podjęto uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu w Okręgu Warmińsko-Mazurskim.

Sporo czasu zajęło również omówienie sprawy współpracy z Główną Komisją Rewizyjną.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

S.K

 

IMAG6487

 

IMAG6491