29 września br. w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość nadania auli imienia Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton”.

Postać i zasługi Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton” przybliżył zebranym prof. Marek Ney-Krwawicz.

Na tablicy pamiątkowej przed aulą została umieszczona tabliczka z kodem QR udostępniająca  biogram "Agatona".

Uroczystość zakończyła się posadzeniem Dębu Pamięci przed budynkiem Centrum.

W uroczystości na zaproszenie Dyrektora Centrum uczestniczyli z naszej strony: Wiceprezes ZG: prof. Marek Cieciura, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński i członek Prezydium ZG prof. Wiesław J. Wysocki. Asystę honorową sprawował poczet sztandarowy naszego Związku.

Więcej informacji i galeria

S.K