W dniu 14 grudnia br. . odbyło się 9. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK tej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku: Robertowi Gut – członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Danielowi Głowacz – Naczelnikowi Wydziału Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Janowi Wawszczyk – wolontariuszowi z Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Utrackiej – zastępcy Kierownika Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego, Agnieszce Pawelec – specjalistce ds. kontaktów z kombatantami w Muzeum Powstania Warszawskiego, Katarzynie Łęgiewicz – Burmistrz Dzielnicy Ochota, Halinie Grabowskiej – nauczycielce z Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, Danieli  Ogińskej-Trębskiej – kombatantce, członkowi ŚZŻAK i Szarych Szeregów oraz przedstawicielom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: Bernardowi Wałek, Kai Popoff-Szczepańskiej, Arkadiuszowi Iwaniuchowi, Piotrowi Taciakowi.

Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura wspólnie z Wiceprezesem Jerzym Żelaskiewiczem pokrótce przybliżyli zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób.

Z rąk Danieli Ogińskiej-Trębskiej Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski otrzymał miniaturkę Krzyża Harcerskiego za działalność w harcerstwie, którą rozpoczął jeszcze przed wojną.

Następnie Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski członkom Zarządu Głównego, Prezesom wszystkich Okręgów ŚZŻAK wręczył pamiątkową „Księgę Patriotyczną” wraz z dedykacją w podziękowaniu za długoletnią działalność i wkład pracy społecznej.

Po części uroczystej tradycyjnie omawiano sprawy istotne dla działalności naszego Związku takie jak: wysłuchanie relacji przedstawicieli Okręgów z współpracy z MON i WOT, przedstawienie informacji po Nadzwyczajnym Zjeździe w Okręgu Warmińsko-Mazurskim ŚZŻAK. Dużo czasu poświęcono również na omówienie współpracy z Główną Komisją Rewizyjną.

Podjęto także decyzję, że XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  Delegatów ŚZŻAK odbędzie się 9-10 kwietnia 2018 r., a następnie powołano Komisję Zjazdową, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie tego Zjazdu.

Zebranie kwartalne było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, które zainaugurował ks. kmd. Janusz Bąk – kapelan ŚZŻAK, przedstawiciel Ordynariatu Polowego WP, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatek i uczestników spotkania, a także przekazał zebranym serdeczne życzenia, po czym wszyscy uczestnicy spotkania dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i udali się na świąteczny poczęstunek.

S.K

fot. A.M.Nowcaka-Brysiak

DSC 0031

DSC 0036

DSC 0033

DSC 0060

DSC 0087

DSC 0136

DSC 0154

DSC 0160