W dniu 6 marca br. członkowie Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK uczestniczyli w uroczystości podpisania "Porozumienia o współpracy" pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Po odegraniu sygnału „Baczność” i złożeniu meldunku Dowódcy WOT, a następnie przywitaniu gości przystąpiono do ceremonii podpisania „Porozumienia o współpracy”, które podpisał Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Porozumienie zostało podpisane w m.in. w celu: pogłębiania więzi oraz wzmacniania solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami Armii Krajowej i Wojsk Obrony Terytorialnej, ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego, upowszechniania tradycji i historii oręża polskiego, a w szczególności Armii Krajowej, kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

Związek nasz na mocy „Porozumienia” zobowiązał się m.in. do: merytorycznego wsparcia szkolenia żołnierzy WOT w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności w zakresie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego, doradztwa w zakresie doboru patronów historycznych jednostek podległych Dowódcy WOT, wspierania kustoszy sal tradycji jednostek podległych itp.

Natomiast Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej będzie udzielał naszemu Związkowi pomocy w realizacji celów statutowych związanych z działaniami na rzecz obronności państwa m.in.: wsparcia logistycznego  umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek przedsięwzięciach i uroczystościach, zapewnienie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym asysty honorowej podczas pogrzebów żołnierzy Armii Krajowej oraz uroczystości przez nas organizowanych itp.

Po uroczystym podpisaniu „Porozumienia” okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła oraz Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Zwieńczeniem uroczystości był fragment koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego „W drodze do niepodległości” oraz spotkanie z uczniami klas mundurowych.

Uroczystość odbyła się w asyście pocztu sztandarowego naszego Związku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sali widowiskowej.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN0777

DSCN0785

DSCN0800

DSCN0805

DSCN0824

DSCN0837