21 marca br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego, Skarbnik ZG ŚZŻAK Maciej Jarosiński, uczestniczył w jubileuszu 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Oprócz słowa wstępnego, które wygłosiła Pani dr Beata Michalec – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i okolicznościowych wystąpień gości, uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i medali.

Skarbnik ZG Maciej Jarosiński wręczył Pani Prezes Odznaczenie Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Nasz przedstawiciel otrzymał również Medal Jubileuszowy 55-lecia przyznany Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz prowadzenie różnorodnych działań na rzecz budowania majestatu Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

S.K

IMG

 

20180322 091032