W dniu 30 maja br. odbyła się uroczystość umieszczenia dwóch tabliczek z kodem QR dedykowanych Niezdobytej Reducie Powstańczej oraz działaniom wojennym na terenie dawnego Gmachu Giełdy.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, po czym Skarbnik ZG Maciej Jarosiński powitał zaproszonych gości.

Do uczestników uroczystości kilka słów skierowali również: Prezes ZG ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski, członek Prezydium ZG Teresa Stanek, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych dr  Marek Dietl.

Na zakończenie pomysłodawca, Wiceprezes ZG ŚZŻAK Marek Cieciura zaprezentował ideę umieszczania tabliczek QR.

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Giełdy Papierów Wartościowych dr Marek Dietl, członek Zarządu Fundacji GPW Alina Bączar-Bednorz, Dyrektor Departamentu ds. Nieruchomości mBank Marek Popiołek, Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir Pocztarski, a także władze Zarządu Głównego ŚZŻAK: Prezes prof. Leszek Żukowski, Wiceprezesi: Hanna Stadnik i Marek Cieciura, Skarbnik Maciej Jarosiński oraz członkowie Prezydium: Teresa Stanek i Mirosław Chada.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN4606

DSCN4607

DSCN4611

DSCN4612

DSCN4613

DSCN4620

DSCN4631