W ostatnim okresie zostały opublikowane informacje brutalnie atakujące i obrażające członków władz ŚZŻAK na czele z Prezesem. Osoby te zostały wybrane przed 2. miesiącami na 3 letnią kadencję podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów ŚZŻAK” w dniach 9-10 kwietnia br. głosami 99 delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych.

W opublikowanych informacjach w stosunku do żadnej z sześciu wymienianych osób nie padł ani jeden zarzut popełnienia czynów niegodnych czy naruszenia w działalności: prawa, przepisów Statutu ŚZŻAK lub uchwał.

Wszystkie te publikacje są udostępnione w Internecie, A oto one:

 1. Artykuł Sławomira Cenckiewicza pt.: „Światowy Związek Żołnierzy … PRL?” zamieszczony w Tygodniku „Do Rzeczy” w numerze 23/275 z dnia 4-10 czerwca br. - link
 2. Pismo Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych z dnia 13 czerwca br. - link
 3. Program Tadeusza Płużańskiego "O co chodzi" wyemitowany w TVP INFO 19 czerwca br. - link
 4. Wywiad Krzysztofa Skowrońskiego z Tadeuszem Płużańskim przeprowadzony 21 czerwca br. w Radiu Wnet - link
 5. Publikacja Mariusza Grzelaka i Tadeusza Płużańskiego w Dzienniku Super Express z 30 czerwca br.- link
 6. Odpowiedź Sławomira Cenckiewicza na pismo Prezesa ZG ŚZŻAK do Redaktora Naczelnego Tygodnika „Do Rzeczy”, zamieszczona w Tygodniku „Do Rzeczy” w numerze 28/280 z dnia 9-15 lipca - link
 7. Odpowiedź Sławomira Cenckiewicza na list Romana Giertycha + komentarze czytelników - link

Opublikowane informacje spotkały się z reakcją członków władz ŚZŻAK, Prezesów Okręgów ŚZŻAK i członków ŚZŻAK. Wszystkie odpowiedzi na publikacje zostały wysłane pocztą.

A oto odsyłacze do odpowiedzi:

 1. Oświadczenie w sprawie artykułu
 2. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Redaktora Naczelnego Tygodnika „Do Rzeczy”.
 3. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
 4. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK prof. Leszka Żukowskiego do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 5. Stanowisko Rzecznika Prasowego ŚZŻAK Tadeusza Filipkowskiego
 6. Wyjaśnienia Wiceprezesa ZG ŚZŻAK Marka Cieciury
 7. Wyjaśnienie Sekretarza ZG ŚZŻAK Ryszarda Dorfa
 8. Stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomira Pocztarskiego
 9. Pismo Prezesa Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu "Jodła" ŚZŻAK
 10. Pismo Prezesa Środowiska Pułku AK "Baszta" ŚZŻAK
 11. Stanowisko Okręgu Wołyń ŚZŻAK
 12. Stanowisko Prezydium Okręgu Śląsk ŚZŻAK
 13. Pismo Mirosława Chady Środowisko IV Obwód Ochota ŚZŻAK
 14. Pismo Kazimierza Czagowca Okręg Wołyń ŚZŻAK
 15. Pismo Prezesa Okręgu Krosno ŚZŻAK
 16. Pismo Prezesa ZG ŚZŻAK do Dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej
 17. Pismo Prezesa Okręgu Szczecin ŚZŻAK
 18. Pismo Wiceprezesa ZG ŚZŻAK Marka Cieciury do Redaktora Naczelnego Radia Wnet
 19. Pismo Prezesa Okręgu Zielona Góra ŚZŻAK
 20. Pismo Prezesa Okręgu Tarnów ŚZŻAK
 21. Uchwała Nr 1/2018 Zarządu Głównego ŚZŻAK z dnia 27.06.2018 r.
 22. Uchwała Nr 2/2018 Zarządu Głównego ŚZŻAK z dnia 27.06.2018 r.
 23. Pismo Rzecznika Prasowego ŚZŻAK do Redaktora Naczelnego Dziennika Super Express
 24. Pismo Rzecznika Prasowego ŚZŻAK do Portalu Wikipedia
 25. Komentarz Prezesa ZG ŚZŻAK do odpowiedzi Sławomira Cenckiewicza
 26. List Romana Giertycha do Sławomira Cenckiewicza + komentarze czytelników
 27. Artykuł w Gazecie Wyborczej
 28. Komentarz Romana Giertycha do odpowiedzi Sławomira Cenckiewicza + komentarze czytelników