W dniu 27 czerwca br. odbyło 1. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK kadencji 2018-2021.

Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali wydruki wszystkich materiałów, które dotyczą szkalowania członków władz ŚZŻAK w różnorodnych środkach masowego przekazu i są opublikowane w portalu internetowym ŚZŻAK.

W pierwszej kolejności rozpatrzono sprawę szkalowania Władz ŚZŻAK. Po wprowadzeniu dokonanym przez Prezesa ZG prof. Leszka Żukowskiego, burzliwej i długiej dyskusji członkowie Zarządu Głównego podjęli dwie wiążące uchwały:

- Uchwała Nr 1/2018 - w sprawie szkalowania członków Prezydium ZG w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych

- Uchwała Nr 2/2018 - w sprawie udzielenia zaufania członkom Prezydium ZG szkalowanym w artykule opublikowanym w Tygodniku „Do Rzeczy”, otrzymanym piśmie oraz w informacjach przedstawionych w programach telewizyjnych i radiowych.

Należy podkreślić, że zgodnie ze Statutem ŚZŻAK Zarząd Główny, w którego skład wchodzi, Prezes ZG, Prezydium ZG oraz Prezesi 34 Zarządów Okręgów kieruje całą bieżącą działalnością Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.

W następnej kolejności przedstawiono informacje dotyczące sytuacji jaka panuje w Okręgach: Kielce, Łódź i Radom ŚZŻAK. Po wymianie poglądów, Zarząd Główny ŚZŻAK podjął stosowne uchwały określające sposób rozwiązania zaistniałych problemów.  

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono sprawy różne i zgłoszone wnioski.

M.C/S.K