1.08.2018 r. - godz. 21.00

Tradycyjnie na Kopcu Powstania Warszawskiego przy ul. Bartyckiej zapłonął "Ogień Pamięci". Będzie on widoczny nad miastem przez 63 dni, aż do 2 października.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Warszawy.

S.K

 

1.08.2018 r. - godz. 19.30

Na największej nekropolii Powstania Warszawskiego na warszawskiej Woli przy Pomniku Polegli Niepokonani w obecności Prezydent m.st. Hanny Gronkiewicz-Waltz i licznie zgromadzonych przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, instytucji oraz kombatantów i mieszkańców Warszawy odbyła się modlitwa ekumeniczna.

Modlitwie ekumenicznej w intencji ofiar Powstania Warszawskiego przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Podczas uroczystości list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości odczytał Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, a słowo do zebranych skierowały: Przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska oraz Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Następnie salwy honorowe oddała Kompania Reprezentacyjna WP, a po nich orkiestra wojskowa odegrała wiązankę powstańczych melodii.

Na zakończenie w imieniu powstańców kwiaty złożył m.in. Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Po zakończeniu części oficjalnej tradycyjnie pod Krzyżem Poległym i Pomordowanym na Cmentarzu Powstańców Warszawskich odbyła się Polowa Msza Święta.

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

DSC 0144

DSC 0304

DSC 0309

DSC 0316

DSC 0342

 

1.08.2018 r. - godz. 17.00

Punktualnie o 17.00 - w Godzinę "W" w Stolicy odezwały się syreny i kościelne dzwony, a na ulicach miasta zamarł ruch. W ten sposób mieszkańcy Warszawy uczcili pamięć powstańców.

W uroczystościach na warszawskich Powązkach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, kombatanci oraz mieszkańcy Stolicy.

Modlitwę w intencji powstańców poprowadził Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Następnie po odegranym hymnie państwowym i salwie honorowej w obecności licznie zgromadzonych sztandarów pod pomnikiem Gloria Victis na warszawskich Powązkach złożono wieńce. Wspólnie z Prezydentem m.st. Warszawy wieniec złożyli przedstawiciele ZG ŚZŻAK: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Wiceprezes ZG Hanna Stadnik.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0192

DSC 0210

DSC 0238

 

1.08.2018 r. - godz. 14.00

Zgromadzeni na uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, hierarchowie kościelni, przedstawiciele związków kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy stolicy złożyli hołd twórcom Polskiego Państwa Podziemnego.

Pod pomnikiem stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie Parlamentu, przy ul. Wiejskiej, warty honorowe zaciągnęło Wojsko Polskie oraz harcerze.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosili: Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Prezes ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszek Żukowski

Uroczystość pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej zakończyło składanie wieńców. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich w imieniu ŚZŻAK składali: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezesi ZG: Hanna Stadnik i Jerzy Żelaśkiewicz, a także członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski i Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir Pocztarski.

Wystąpienie Prezesa ZG ŚZŻAK

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0079

DSC 0103

DSC 0118

DSC 0176

 

1.08.2014 r. - godz. 13.15

Przed pomnikiem Komendanta Głównego Armii Krajowej Stefana „Grota” Roweckiego zapłonęły znicze, a liczne delegacje kombatanckie oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych złożyły wieńce.

W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kwiaty złożyli: Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Skarbnik ZG Maciej Jarosiński, członek Prezydium ZG Tadeusz Filipkowski oraz Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir Pocztarski.

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0015

DSC 0041

 

31.07.2018 r. - ok. godz. 21.00

Po krótkiej przerwie technicznej na Placu Krasińskich rozpoczęło się widowisko słowno-muzyczne pt. ”Sierpniowa miłość” w reżyserii Bolesława Pawicy.

Widowisko oparto na losach żołnierzy AK, którzy postanowili pobrać się w trudnym czasie powstania.

Podczas spektaklu prezentowane były fragmenty przedstawiające historie małżeństw od momentu poznania, aż do chwili obecnej. Była to opowieść o miłości, młodości, wolności, pasji życia i nadziei,

W spektaklu wystąpili m.in.: Monika Dryl,  Natalia Grosiak, Magdalena Kumorek, Kacper Kuszewski, Renata Przemyk, Natalia Szroeder, Sławek Uniatowski, Agnieszka Wilczyńska, Łukasz Zagrobelny, Łukasz Zagrobelny, Mateusz Ziółko oraz Orkiestra Grzegorza Urbana.

Organizatorem wydarzenia była Stołeczna Estrada.

S.K

fot. S.K

DSC 0590

DSC 0262

DSC 0268

DSC 0304

DSC 0316

 

31.07.2018 r. - godz. 18.00

Przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich miała miejsce uroczysta Polowa Msza Święta z udziałem powstańców i najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz na czele .

Mszy Świętej przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek, a koncelebrowało liczne grono biskupów i kapłanów.

Po zakończonej Eucharystii przemówienia okolicznościowe wygłosili: Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn.

W hołdzie bohaterskim i niezłomnym powstańcom odczytano Apel Pamięci i uczczono bohaterów salwą honorową. Przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach werbli i w asyście licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych, złożono wieńce. Wspólny wieniec od organizacji kombatanckich złożyli również przedstawiciele ŚZŻAK – Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski, Wiceprezes ZG Hanna Stadnik.

Oprócz bezpośrednich uczestników walk z tamtego okresu w uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych i korpusu dyplomatycznego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej. Nie zabrakło również harcerzy oraz licznie przybyłych mieszkańców stolicy.

Kazanie Biskupa Polowego WP

Wystąpienie Prezydenta RP

S.K

fot. A.M. Nowacka-Brysiak

1

2

3

4

5

6

7

8

 

31.07.2018 r. - godz. 10.00

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, podczas której wręczono akty nadania Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy ludziom szczególnie zasłużonym dla stolicy.  

Ten honorowy tytuł z rąk Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej w tym roku otrzymali:

- Anna Jakubowska ps. „Paulinka” – uczestniczka Powstania Warszawskiego, działaczka społeczna,

- Janina Ochojska – działaczka humanitarna, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej,

- Anna Przedpełska-Trzeciakowska – tłumaczka literatury amerykańskiej i angielskiej, uczestniczka Powstania  Warszawskiego,

- Wojciech Roszkowski – profesor nauk humanistycznych, ekonomista i polityk.

Również podczas tej uroczystości 28 osób i 6 podmiotów, które działają na rzecz rozwoju stolicy otrzymało Nagrody m.st. Warszawy.

Laureaci Nagrody m.st. Warszawy

S.K

fot. A.M.Nowacka-Brysiak

DSC 0298

DSC 0310

DSC 0357

DSC 0369

 

29.07.2018 r. - godz. 12.00

Już po raz kolejny w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbyło się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i władzami m.st. Warszawy.

Podczas uroczystości Prezydent RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe bohaterom tamtych dni, jako wyraz szacunku, wdzięczności i pamięci dla walczących.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Jan Ołdakowski - Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Ewa Malinowsk-Grupińska - Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Halina Jędrzejewska - Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, prof. Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

W spotkaniu udział wzięli licznie zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych oraz organizacji kombatanckich. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej reprezentował Prezes Zarządu Głównego prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz licznie przybyli członkowie naszego Związku.

Osoby odznaczone

Wystąpienie Prezesa ZG ŚZŻAK

S.K

fot. S.K

DSC 0059

DSC 0078

DSC 0081