W dniu 4 sierpnia br. w Gdańsku został odsłonięty Pomnik Żołnierzy Wyklętych.

Pomnik stanął nieopodal Cmentarza Garnizonowego na skwerze u zbiegu ulic ul. 3 Maja i ul. gen. Henryka Dąbrowskiego. To 40 tonowy głaz z inskrypcjami i wizerunkiem żołnierza - Henryka Wieliczki „Lufy” - żołnierza AK, członka 5. Wileńskiej Brygady AK.

Pomnik zaprojektował prof. Maciej Świeszewski, postać widoczną na monumencie wyrzeźbił Stanisław Milewski, a kamień wykonał Leon Czerwiński.

Pomnik stanął dzięki Społecznemu Komitetowi Budowy, w którego skład weszli m.in.: Anna Kołakowska, Karol Nawrocki i Krzysztof Drażba oraz przedstawiciel Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Maciej Jarosiński.

Po okolicznościowych przemówieniach, modlitwę odmówił i pomnik poświęcił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika, którego dokonali m.in. przedstawiciele Okręgu Pomorskiego ŚZŻAK – Prezes Jerzy Grzywacz oraz Władysław Dobrowolski.

Spotkanie było również okazją do wręczenie odznaczeń. I tak Medal „Pro Patria” z rąk przedstawiciele Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał m.in.  Maciej Jarosiński - Skarbnik Zarządu Głównego ŚZŻAK. Zostały również wręczone Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK” osobom, które najbardziej przyczyniły się do powstania tego Pomnika. Medale wręczył Skarbnik ZG Maciej Jarosiński.

Uroczystość przed pomnikiem zakończyło odczytanie Apelu Pamięci i złożenie kwiatów.

Dalsza część uroczystości odbyła się  w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie uczestników powitał gospodarz – Dyrektor Muzeum dr Karol Nawrocki.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Wydarzenie było objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Dzięki uprzejmości Fundacji „Pomoc Potrzebującym”, która zapewniła transport, delegacja składająca się z członków Prezydium ZG oraz przedstawicieli z Okręgu Warszawa-Wschód i Radom ŚZŻAK mogła wziąć udział w uroczystości.

S.K

fot. H.G

IMG 1821

IMG 1807

IMG 1706

IMG 1830

IMG 1842

IMG 1858

IMG 1980

IMG 2038

IMG 2075