W dniach 1-2 września br. odbył się w Warszawie Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP, w którym uczestniczyli członkowie ŚZŻAK z Prezesem ZG prof. dr hab. Leszkiem Żukowskim na czele.

Zjazd odbył się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP w 100-leciu Odzyskania Niepodległości i połączony był z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i jej Obrońców, która została odprawiona w Katedrze Polowej WP.

Następnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty Apel Pamięci i złożono kwiaty przez Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Marszałka.

Ważnym momentem uroczystości na Placu było przekazanie przez kombatantów młodemu pokoleniu testamentu II RP.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów reprezentujących rodzaje sił zbrojnych RP, a także Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Pożarną.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była uroczysta kolacja w Centrum Konferencyjnym MON wydana przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Drugi dzień Światowego Zjazdu Weteranów Walk o Niepodległość RP rozpoczęła Msza Święta w kwaterze Żołnierzy Września 1939 r. na warszawskich Powązkach.

Następnie przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej przy Placu Grunwaldzkim zostały złożone wieńce.

Na zakończenie dwudniowych obchodów odbyła się uroczystość w Teatrze Polskim, podczas której Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Jóżef Kasprzyk wręczył m.in. Prezesowi ZG ŚZŻAK prof. dr hab. Leszkowi Żukowskiemu Medal "Pro Bono Poloniae". Medal ten został ustanowiony z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem uroczystości w teatrze był koncert galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poczet sztandarowy ZG ŚZŻAK tradycyjnie wystawił Związek Strzelecki „Strzelcy Rzeczypospolitej”.

S.K

fot. A.M Nowacka-Brysiak

DSC 0022

DSC 0061

DSC 0071

DSC 0192

DSC 0207

DSC 0248

DSC 0268

DSC 0420

DSC 0409

DSC 0486

DSC 0504

DSC 0553

DSC 0577

DSC 0605