7 września br. odbyło się 2. Zebranie Plenarne Zarządu Głównego ŚZŻAK obecnej kadencji.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia Odznaczenia Pamiątkowego „Za Zasługi dla ŚZŻAK” za wspieranie działań naszego Związku. Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przybliżył zebranym postacie i zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wyróżnionych osób. Z rąk Wiceprezesa ZG Jerzego Żelaśkiewicza odznaczenie otrzymali: płk Roman Januszewski - zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, płk Krzysztof Kseń - Szef Logistyki, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa, ppłk Magdalena Otocka-Szwed - Szef Wydziału Współpracy z Administracją Państwową w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, prof. Tadeusz Wolsza - Przewodniczący Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego”.

Po części uroczystej tradycyjnie przystąpiono do omawiania spraw istotnych dla działalności naszego Związku m.in.: wysłuchano sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego oraz informacji o ustanowieniu nowej wewnętrznej Odznaki „Kolumbowie rocznik 20”, a także podjęto uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w Okręgu Łódź i Radom celem wyboru władz w tych Okręgach. Podjęto także decyzję dotyczącą władz w Okręgu Kielce ustalając, że Prezesem Zarządu Okręgu jest Kol. Alina Szwach oraz w sprawie reakcji na potencjalne uczestnictwo członków ŚZŻAK w audycjach w środkach masowego przekazu oraz udzielania wywiadów szkalujących nasz Związek i jego władze.

Zebranie było również okazją, aby przedstawiciele Okręgów ŚZŻAK pokrótce przedstawili swoje propozycje i informacje z działalności na swoim terenie.

Na zakończenie Wiceprezes ZG prof. Marek Cieciura przekazał informacje o stanie ilościowym członków ŚZŻAK zwracając uwagę na konieczność ich systematycznego uzupełniania.

S.K

fot. Maciej Lewandowski

DSCN9212

DSCN9223

DSCN9224