22 września 2018 roku w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Zielona Góra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Podczas Zjazdu podsumowano minioną kadencję, wyróżniono i nagrodzono zasłużonych członków, przyjęto kierunki pracy  na nową kadencję oraz dokonano wyboru nowych władz na lata 2018-2021.

W uroczystej części Zjazdu nagrodzono i wyróżniono zasłużonych członków Okręgu Zielona Góra Dyplomem Uznania za Zasługi dla SZŻAK i Pamiątkowym Medalem. Z rąk obecnego na Zjeździe Prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego dziewięciu mieszkańców Zielonej Góry – członków Okręgu otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra – Złote Medale jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.

Obecny na Zjeździe Wiceprezes Zarządu Głównego Marek Cieciura odznaczył Prezydenta Miasta Zielona Góra  Janusza Kubickiego – Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla ŚZŻAK”.

Do delegatów Zjazdu listy gratulacyjne wystosowali: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

Wśród gości obecni byli na sali m.in.: Łukasz Porycki – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Władysław Starczewski – Przewodniczący Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów, Jerzy Przybecki - Prezes  oddziału Zielona Góra Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i prof. zw  dr. hab. Wiesław Hładkiewicz - Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Delegaci na Zjazd  w dyskusji  odwoływali się do bogato ilustrowanego w zdjęcia sprawozdania z minionej kadencji. Delegaci i goście z uwagą wysłuchali wystąpienia Wiceprezesa ZG ŚZŻAK Marka Cieciury,  który  w syntetyczny sposób przedstawił ideę upamiętniania etosu  żołnierzy Armii Krajowej poprzez tabliczki QR. Z bardzo ciekawym rysem historycznym obecności lekarzy-żołnierzy Armii Krajowej po zakończeniu II wojny światowej wystąpił Zbigniew Kopociński, który przedstawił prezentację medialną pt.”Ślady żołnierzy Armii Krajowej w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach.”

Zjazd przyjął uchwałę programową, w której szczególną wagę przywiązano do :

- realizacji programu kontynuacja,

- tworzenia szkolnych klubów im. Armii Krajowej,

- opracowywania tabliczek qr i umieszczania ich w miejscach pamięci Armii Krajowej,

- wspierania żołnierzy armii krajowej i ich rodzin w rozwiązywaniu problemów, wspierania ich organizacyjnie i materialnie,

- współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi, z organizacjami kombatanckimi i związkiem harcerstwa polskiego

Zjazd skierował także do władz Rady Miasta Wrocławia  Apel o nadanie jednej z wrocławskich ulic lub placów nazwy mjr. dr. Lesława Ignacego Węgrzynowskiego „Bartosza” – Szefa sanitarnego Naczelnej Komendy Obrony Lwowa w 1918 r. i Naczelnego lekarza I Obwodu Śródmieście AK podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Zjazd na nową kadencję wybrał Prezesa Zarządu w osobie Leszka Kornosza i Prezydium Zarządu Okręgu w Zielonej Górze w składzie: Grażyna Suszczewicz, Bożena Knappe, Leszek Wieniawa-Długoszowski, Leonard Rusek, Antoni Skrendo, Marek Musielak, Zbigniew Kopociński, Zbigniew Kraus oraz Komisję Rewizyjną w składzie :Teresa Gładysz, Zbigniew Michalak, Michał Dziuba.

Leszek Kornosz - Prezes Zarządu Okręgu Zielona Góra

S.K

DSCN1263

DSCN1270

DSCN1283

DSCN1294

DSCN1319