27 września br. Skarbnik ZG Maciej Jarosiński reprezentował Zarząd Główny ŚZŻAK podczas obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Święto to zostało ustanowione Decyzją Ministra Obrony Narodowej z sierpnia br.

Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego i zgromadziła m.in.  przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, wojskowych, a także kombatantów.

Podczas uroczystości wygłoszono przemówienia okolicznościowe, żołnierzom i pracownikom wojska wręczono odznaczenia resortowe i wyróżnienia, podpisano porozumienie o współdziałaniu pomiędzy WOT, a Strażą Graniczną oraz złożono kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W uroczystości uczestniczył również m.in. Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK prof. dr hab. Jerzy Majkowski, Wiceprezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK Ryszard Ostrowski oraz Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Sławomir Pocztarski.

S.K