W dniach 31 stycznia i 1 lutego br. Prezes ZG prof. dr hab. Leszek Żukowski  i członkowie naszego Związku  uczestniczyli w uroczystościach z okazji 75. rocznicy Akcji Bojowej „Kutschera”. Uroczystości zorganizowane zostały przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, depozytariusza tradycji i sztandaru Batalionu „Parasol”.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Polowej WP w intencji poległych żołnierzy Batalionu „Parasol” i uczestników Akcji.

Następnego dnia tj. 1 lutego br. w Alejach Ujazdowskich przy kamieniu upamiętniającym akcję bojową „Kutschera” został oddany hołd oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Kwiaty zostały złożone również przed tablicą upamiętniającą rozstrzelania mieszkańców Warszawy w dniu 2 lutego 1944 r. w Alejach Ujazdowskich przy ul. Chopina.

Następnie uroczystości przeniosły się  przed Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, gdzie również złożono kwiaty pod tablicą ku czci lekarzy, którzy operowali rannych w akcji żołnierzy bat. „Parasol”.

Tradycyjnie z Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, zrzucono również dwie wiązanki kwiatów w miejscu skoku do Wisły „Juno” i „Sokoła”, a następnie złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej na budynku, w którym mieszkał „Lot”.

Po południu uroczystości przeniosły się do Piastowa do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Z. Gęsickiego „Juno”.

Więcej informacji

S.K